Rinofima

Rinofima nadir rast gəlinən bir xəstəlikdir. El arasında “Badımcan  burun”xəstəliyi olaraq da tanınır. Daha çox 50-70 yaş arası ağ dərili insanlarda müşahidə olunur, burun dərisinin qalınlaşması və burunun xoş olmayan bir görüntüsü ilə özünü biruzə verir. Bəzən burun dərisi o qədər qalınlaşır ki, burun dəliklərini bağlayır bu da nəfəs almanın çətinləşməsinə səbəb olur.

Rinofima - “Badımcan burun” xəstəliyi Continue reading “Rinofima”