Elmin İnkişafı Fondu Gənc alim və mütəxəssislərin I müsabiqəsinin nəticələrini elan edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2011-ci il üçün Gənc alim və mütəxəssislərin 1-ci müsabiqəsinin nəticələrini elan edib.

Dr. Yusif Hacıyev “Qırtlaq xәrçәngi xәstәliyinin mikrolarinqeal cәrrahiyyә ilә müalicәsindә lazerin tәtbiqi” lahiyesi ile qranta laiq görülüb:

Mәnbә:

1. http://sdf.gov.az/qrant/eif_2011_2_qalibler.pdf

2. http://sdf.gov.az/qrant/eif_results_2011-2.pdf