Səs Problemləri

Səs sağlamlığı üçün diqqət ediləcək xüsuslar:

Danışıq vərdişləri ilə yanaşı yemək və yuxu rejimi, sosial vərdişlər səsin istifadəsini yenidən qaydaya salmaq üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bununla bərabər loqopeddən öyrəniləcək metodlarla səsin düzgün istifadəsi məsələsində mühüm addım atılmış olacaq.

Continue reading “Səs Problemləri”